Pêwendî

Nêrînên we ji bo me girîngin

TRT Kurdî

Turan Güneş Bulvarı 06540
Оr-аn /Аnkara
Türkiye
Tel:+90 312 463 23 30
Fax:0 312 463 49 87
E-mail: trtkurdi@trt.net.tr