Pîvaz

Pîvaz beşa 1-8

Du heval, mêvanekî xwe yê ku ji İstanbulê hatiye dibin loqanteyê ku xwarinê bidenê. Lê dema wextê hesapdayîna tê dîmen û dîyalogên balkêş derdikevin holê.