Heftok

Heftok beşa 1

Heftok (Yöresel Oyunlar) li herêmê gund bi gund digere û lîstikên berê yên ku li ber windabûnê ne û di çanda Kurdî de cihekî girîng digirin tîne ser ekrana we. Bername di vê beşe de li gundê Hirît (Çökekyazı) yê Hîzan’a Bitlis’ê bû.