Dengbêj

Dengbêj beşa 283


Derdê dilan çiqasî nû ye, ne bi şeve ne bi roj e. Mîna agirê ku berde nav çilo ye. Bernameya Dengbêj klam bi klam avê li agirê dilan dike. Mêvanên vê beşê Dengbêj Ekremê Torîkî, Bekirê Panosê, Necmeddîn, Hekê, Mihemedê Agirî û Metin Barlık bûn.