Dengbêj

Dengbêj beşa 259


Dengbêj Metin Barlık, Îsmet, Heqê, Nadirê Kirakomê, Sibhiyê Kozê, Şîrîn û Dengbêj Mihemedê Agirî di vê beşê de klamên ji hev xweştir stîrîn.