Dengbêj

Dengbêj beşa 250

Mêvanên Dengbêj (Ozan) yên vê heftiyê Dengbêj Ahmedê QILÎÇIYÊ, Dengbêj İbrahim ÜNLÜ,Dengbêj HEQÊ,Dengbêj Hozan YAKUP,Dengbêj Vedat AKARSU û Dengbêj Mihemedê AGIRÎ bi deng û awaz; klam û stranên bijarte bi we re bûn.