Dengbêj

Dengbêj beşa 249

Mêvanên Dengbêj (Ozan) yên vê hefteyê Dengbêj Metin Barlık, Dengbêj Elfesiya, Dengbêj Heqê, Dengbêj Yavuz, Dengbêj Mehmet Emîn û Dengbêj Mihemedê Agirî bi deng û awaz; klam û stranên xwe yên xweş bi we re bûn.