Dengbêj

Dengbêj beşa 245

Dengbêj Metin Barlık, Heqê, Şêx Muhammed Emin, Vedat Akarsu, Mihemed Elî û Mihemedê Agirî mêvanên vê hefteyê yên bernameya Dengbêj bûn.