Ceyhun Fersoy

Şahin
Ciwanê me Şahin ji bo ku wezîfeya watanê bi cih bîne ji Almanyayê hatiye welêt û bi ser biryara bavê xwe heta demekê wê li welêt bimîne da ku hînê orf û edetê xwe bibe. Her çiqas bi apê xwe Fehmi re nîqaş bike jî lê ji bo Elvanê çi dibe bila bibe...

.....
Alamanyalardan vatani görevini ifa etmek için ta buralara gelen delikanlımız Şahin (
Ceyhun Fersoy) babasının verdiği karar ile bir süre daha öz vatanında kalıp örfünü, adetini öğrenecektir. Fehmi Amca’sı ile münakaşalara girse de Elvan için her şeye değer…