Ayşe Tolga

Gülden
Gulden(Ayşe Tolga)a xwedî daxwaza 'jiyana lûks' û timî li pey wê gelekî kes digerin li benda kurê patron e yê ku rojekê bi mercedesa spî bê li ber deriyê wê.Di van demên bendemayînê de tevlî çalakiyan û grewan dibe...
.....
“Lüküs hayat” muradı olan, peşinde her daim bir el insan dolaşan kızımız Gülden (
Ayşe Tolga) bir gün beyaz mercedes ile kapısına yanaşacak patron oğlunu beklemektedir. Bu bekleyiş esnasında vaktini grevlerde ve eylemlerde geçirmektedir.