Serhat Kılıç

Ergun Plak
Di kaset û plakên herî navdar ên heyamê di dikana wî de ne.Ergun Plak (Serhat Kılıç) di heman demê de xeyrî îxtiyarî hinekê jî di nava  karê îxracatê de ye. Ax! ya di dilê xwe de ji Nazliyê re jî bikariya bigota...
.....
Dönemin en sıcak parçaları kaset ve plak halinde onun dükkanında. Ergun Plak (
Serhat Kılıç) aynı zamanda gayr-i ihtiyari olarak biraz da ihracat işi içinde. Ah bir de Nazlı’ya açılabilse…