Şoray Uzun

Ahmet
Îşlikê wî yê yakaya wê fireh û vekirî, şalê wî yê bi devlingên îspanyol û  bi tizbiyên xwe ciwanê taxê yê çeleng Ahmet (Şoray Uzun) di mijara kar dîtinê de her çiqas jêhatî nebe jî di çareserkirina karê xwe de marîfeta wî heye. Xweziya jî ev e ku Gulden bibe ya wî...
....
Geniş ve açık yakalı gömleği ispanyol kesim paçası nadiren elinde salladığı tespihi ile mahallemizin bıçkın delikanlısı Ahmet (
Şoray Uzun) iş bulmak konusunda pek marifetli olmasa da işini yoluna sokmakta marifetli sayılabilir. Bir de Gülden onun olsa…