Hebat Öztürk

Seyfo
Lawê Zerga û xwarziyê Xêro ye. Di apartmanê de karakterê herî aqil li serî ye.  Gotinên wî mîna gotinên mezinekî  ku biçûk bûbe. Zû bi zû nakeve xefkê. Ew xortên di bin çavan re li keçikên apartmanê dinêrin efû nake!  Tiştê ku dixe serê xwe dike.

-
 

Zerga’nın oğlu, Xero’nun yeğeni. Apartmanın aklı başında tek karakteri! Büyümüş de küçülmüş lafları vardır, kolay kolay tuzağa düşmez. Apartmanın kızlarına yan gözle bakacak genç delikanlıları affetmez! Kafasına koyduğunu yapar.