Dema Fitarê ''iftar

Dema Fitarê beşa 25

Mêvanê Dema Fitarê Doç.Dr.Taha Nas wê behsa zekat, sadaka û fitire kir.