15 Temmuz

Dema Fitarê

Dema Fitarê beşa 24

Mevanê Dema Fitarê Seyid İbrahim Öztürk wê behsa gunêh û axiretê bikê.