15 Temmuz

Dema Fitarê

Dema Fitarê beşa 18

Mevanê Dema Fitarê Seyid Emin Konak wê behsa mirin û axiretê bikê.