Hz. Yusuf

Bereketa Paşîvê

Bereketa Paşîvê beşa 19

Bereketapaşîvê de bi beşdariya Dr. Bedri Aslan wê mijara "Qiyamet û Mehşerê" hate axaftin.

Beşên Din :