Zimrûdê Enqa

Zimrûdê Enqa beşa 30

Bernameya Bernameya çand, huner û edebiyatê Zimrûdê Enqa ya ku Nivîskar Vahdettin İnce û Prof. Dr. Nesim Doru Edebiyata Kurdî ya Klasik û di Edebiyata Kurdî de tesewûfê şîrove dikin. Di vê beşê de Ekola Tewîla û şexsiyet û berhemên Şeyh Osman Tavili, Şeyh Ali Husameddin, Şeyh Muhammed Firsafi û Seyîd Kadri Cizîrî hat nirxandin.