Seyda

Seyda Beşa 114

Seyda ji Adana'yê dest pê dike. Mêvanê bernameyê seyda Abdulhalim Orhan bi pêşêşvaniya Doç.Dr. Vecihi Sönmez dê li ser mijarên ''ilmê û fezîleta aliman'' daxuyaniyên girîng bide. Wekî din em ê bi telebeyên medreseyê re jî li ser çand û perwerdeya medreseyan biaxivin.