Rûbar

Rûbar beşa 28

Bernameya Rûbar (Nehir) di vê beşê de li gundên Yüksekova'ya Hakkari'yê bû. Di bernameyê de ligel çand, huner, kevneşopî û jiyana gundiyan rewşa wan a zivistanê hat ravekirin.