Rûbar

Rûbar beşa 26

Di vê beşa Rûbar (Nehir) de rewş û rêwîtiya bêrîvanên Hakkari'yê yên li zozanan hat nîşandayîn. Wekî din li gundan bi niştecihên gund re li ser çand û edetên wan hevpeyvîn hatin kirin.