Sifra Malê

Rûbar

Rûbar beşa 24

Bernameya Rûbar (Nehir) di vê beşê de li gundê Rihmanê yê Muradiye'ya Van'ê bû. Jiyana zivistanê ya gundiyan anî ser ekranê.