Rêwî

Rêwî beşa 297

Bernameya Rêwî (Yolcu) bernameyeke geşt û gerê ye û dever bi dever digere, kevneşopî, çand û hunera wî derî bi awayekî zelal tînê ser ekranê. Herwiha di bernameyê de ligel rûspiyên Kurd jî hevpeyvînên rengîn tên kirin... Rêwî di vê beşê de li navçeya Pervarî Siirt'ê bû. Di bernameyê de çand, huner, kevneşopî û jiyana rojana ya Pervarî Siirt'ê hat pêşkêşkirin.