Rêwî

Rêwî beşa 295

Bernameya Rêwî (Yolcu) bernameyeke geşt û gerê ye û dever bi dever digere, kevneşopî, çand û hunera wî derî bi awayekî zelal tînê ser ekranê. Herwiha di bernameyê de ligel rûspiyên Kurd jî hevpeyvînên rengîn tên kirin... Rêwî di vê beşê de li CizîraBotan e. bû. Di bernameyê de çand, huner, kevneşopî û jiyana rojana ya CizîraBotan e. hat pêşkêşkirin.