Dengbêj
Şeva Berxwedanê

Şeva Berxwedanê

Wexta Wesanê: