Çepik

Çepik beşa 268

Bernameya Çepik, bi çepikên we xweştir dibe. Hunermend Aydın Aydın û mêvanên wî Hunermend Cengiz Aydın, Beritan, Sevgi, Mehmet Çakırkaya û Barış Coşkun bi deng û awazên xwe yên xweş demên bikêf peşkeş kirin.