Sifra Malê

Bıgeyr Bıvin

Bigeyr Bıvin beşa 55

Di barnemaya Bıgeyr Bıvin (Gezelim Görelim) de li bajêr û navçeyên li herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadoluyê, bi taybetî li cihên ku piranî Dimilî (Zaza) lê dijîn, derbarê çand, huner, aborî, jiyana rojane û civaka herêmê de agahiyên taybet tên ser ekranê. Bıgeyr Bıvin di vê beşê de li Di barnemaya Bıgeyr Bıvin (Gezelim Görelim) de li bajêr û navçeyên li herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadoluyê, bi taybetî li cihên ku piranî Dimilî (Zaza) lê dijîn, derbarê çand, huner, aborî, jiyana rojane û civaka herêmê de agahiyên taybet tên ser ekranê. Bıgeyr Bıvin di vê beşê de li Adıyaman Gerger ra bû.