Keçika Dewlemed û Xortê Feqîr

Keçika Dewlemed û Xortê Feqîr

“Keça Dewlemend Xortê Feqîr
Biricik a keça dewlemendê navdar Kemal beg, rojekî ji rojan zilamêkî wek xêv xuya dike, dixe milê xwe û dibêje ezê pê re bizewicim, ew çax li malê tofan radibe.
 
Kemal Beg dixwaze ku malbata xwe ji vî zilamê sewsî xelas bike. Ji bo vî rê û rêbazên cuda diceribîne. Di vî rê de alikariya wî ya herî mezin zava yê wî mezin mêrê Rüya Sarp e. Di eslê xwe de Sarp yekî sextekar e lêbelê xwe wek kesekî zana û dewlemend dide nîşan. Û ji bo ku bikeve çavên xwezurê xwe li dij zavayê nû Nurhan çi ji destan tê dike.
 
Bivan bûyerên balkêş temaşevan bi kelecanek mezin li benda beşa rêzefilmê disekine.
 
Çîroka “Keça Dewlemend Xortê Feqîr wek çîrokek Keloğlanê nûjen e.
*
"Zengin Kız Fakir Oğlan"
Son derece varlıklı Kemal Bey, küçük kızı Biricik’in, beceriksiz, hatta aptal gibi görünen bir adamı koluna takıp “evleneceğim adam” diye eve getirdiğinde kıyameti koparır. Bu adamdan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Bu yolda en büyük yardımcısı, büyük kızı Rüya’nın Nişanlısı Sarp’tır. Sarp her ne kadar zengin, kültürlü ve büyük kızına layık bir damat adayı gibi görünse de her türlü dalavereyi çevirecek bir tiptir. Yeni damat adayı karşısında kendini ön plana çıkarmak için elinden gelini yapar ve bu tavrı nedeniyle kayın pederi Kemal beyin takdirini kazanır. İşte dizimiz Kemal beyin, kızına karşı kötü olmadan, onu küstürmeden, yeni damat adayından kurtulmanın yollarını aramasını anlatır.
Zengin Kız Fakir Oğlan; padişahın kızının peşindeki modern bir Keloğlan hikâyesidir.
 

Wexta Wesanê: