Sifra Malê
Karkerên Demsalî

Karkerên Demsalî

Di 10 salên dawî de di jiyana Karkerên Demsalî yên çandiniyê dikin de çi guherî?
Gelo 10 sal berê karkerekî/ê rojane çiqas pere distan îro çiqas distîne?
Pergala çawiştiyê hatiye çi astê..?

Jiyana bizehmet ya jin, mêr, xort û zarokên karker ên demsalî li ser ekrana TRT Kurdî'yê ye...

Yoksulluğun ve çaresizliğin yolculuğudur onların yolculuğu.
Baharın gelişiyle başlar yolculukları. Bazen Karadeniz’in fındık tarlalarına bazen de Çukurova’nın pamuk tarlalarına düşer yolları...

Wexta Wesanê: