Sifra Malê
Demsal

Demsal

Wexta Wesanê: Şemî 12.50